تهران، میدان فردوسی، خیابان قرنی، کوچه امانی، پلاک ۶، واحد ۴

شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
شروع کار ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ ۹:۳۰ تعطیل
پایان کار ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۴:۰۰ تعطیل